VEILING KALENDER 2019

KOMMERSIëLE VEILINGS (begin gewoonlik om 10:00)

DINSDAG,
20 Augustus
Rehoboth (klein)
Stampriet

WOENSDAG,
21 Augustus
Koës

DONDERDAG,
22 Augustus
Otjiwarongo
Mariental
Windhoek

VRYDAG,
23 Augustus
Aroab

WOENSDAG,
28 Augustus
Grootfontein
Karasburg
Okahandja

DONDERDAG,
29 Augustus
Keetmanshoop

VRYDAG,
30 Augustus
Gobabis
Otavi


NAVRAE:
SENTRALE VEILINGS           Herman Lintvelt               081 129 9987
NOORDELIKE VEILINGS     Wilhelm Mosehuus          081 124 5605
SUIDELIKE VEILINGS          Jannie Louw                       081 159 9646

Veilings kan gekanselleer of uitgestel word sonder vooraf kennisgewing


NAMIBIA GENETICS VEILING
DONDERDAG, 15 AUGUSTUS 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 8 Brahman bulle van R Mudge, R van der Merwe, U Dentlinger en D Uys
± 2 Braunvieh bulle van L de Jager
± 1 Charolais bulle van Bertus Calitz
± 1 Simbra bulle van M & E Wiechmann
± 2 Simmentaler bulle van R Krafft
± 1 Beefmaster bul van W & R van der Merwe

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2352


NOORDELIKE BOERBOKKLUB SKOUVEILING
VRYDAG, 16 AUGUSTUS 2019
TSUMEB GYMNASIUM SPORTGRONDE
11:00

± 60 Boerbokke

NAVRAE
Andre Horn
081 129 4553
Ryno Mans
081 124 6524
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2356


G8 BONSMARA VEILING
DONDERDAG, 29 AUGUSTUS 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

± 25 Bonsmara bulle

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
Japie Bestebreurtje
081236 0880
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2353


CENTRAL SELECT SALE
DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 15 Simbra bulle van Kamab Simbra
± 10 Brahman bulle van Porta Brahman
± 10 Simmentaler bulle van Voigtland Simmentaler
± 5 Brahman bulle van Silversand Brahman
± 4 Registreerde Simbra vroulike diere van Nossob Simbra

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2357


MEATMASTER KEETMANSHOOP VEILING
VRYDAG, 13 SEPTEMBER 2019
KEETMANSHOOP SKOUGRONDE – KEETMANSHOOP
11:00

± 41 Meatmaster ramme
± 32 Meatmaster ooie

Van

Bonus Nell
Meatmaster Konsortium
Fiela Steyn
Nico Truter
Marius Louwrens
Jannie de Villiers

NAVRAE
George Pearson
081 122 3623
AGRA Mariental
063 241 551
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2512


PARESIS BUL VEILING
VRYDAG, 11 OKTOBER 2019
AGRA VEILINGSKRALE – OTJIWARONGO
11:00

Sussex – W Bader
Bonsmara – B Mouton
Braunvieh – Phoenix Farming
Santa Gertrudis – I Wilckens & Seun, A Jooste en A Böhmcker
Brahman – H Kretzschmar, K Günzel, H Kebbel en J Schlöder
Charolais – W Lottering
Braford – H Kebbel
Limousin – E Lottering
Simmentaler – H Eggert en K Günzel
Simbra – W Wilckens, H Breedt, E Köhler en Evergreen Farming

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Otjiwarongo
067 303 105
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2358


HOCHFELD GESAMENTLIKE PRODUKSIE VEILING
WOENSDAG, 16 OKTOBER 2019
PLAAS OKONGEAMA – HOCHFELD
14:00

± 10 Simmentaler bulle
± 26 Wit Brahman bulle

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2360

 


SIM XTRAVAGANZA
VRYDAG, 18 OKTOBER 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

Top Simbra en Simmentaler stoet diere

 

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2360


BRAHMAN PROMOSIE DAG EN NASIONALE VEILING
WOENSDAG, 23 OKTOBER 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

Top Brahman stoet diere

 

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2361


6DE NASIONALE BORAN VEILING
DINSDAG, 29 OKTOBER 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

± 22 SP Boran bulle
± 14 Registreerde vroulike diere
en kommersiele Boran kruising verse

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2362


NOORDELIKE BULVEILING
VRYDAG, 15 NOVEMBER 2019
AGRA GROOTFONTEIN
11:00

± 13 Brahman bulle van Jörg Schlöder, Benna van Wyk en Kaspar Günzel
± 4 Bonsmara bulle van Ben Mouton
± 6 Simbra bulle van Hardus Breedt
± 5 Simmentaler bulle van Kaspar Günzel
± 2 Brangus bulle van Casper Oosthuizen
± 2 Limousin bulle van Eandro Lottering
± 2 Charolais bulle van Ellie en Waldo Lottering

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2365


Kontak Anke vir enige navrae by 061- 290 9226