VEILING KALENDER 2019

KOMMERSIëLE VEILINGS (begin gewoonlik om 10:00)

WOENSDAG,
15 May
Aranos
Nina

DONDERDAG,
16 May
Otjiwarongo
Windhoek

VRYDAG,
17 May
Kamanjab

DINSDAG,
21 May
Rehoboth (Klein)

WOENSDAG,
22 May
Grootfontein
Aub
Mareintal

DONDERDAG,
23 May
Keetmanshoop

VRYDAG,
24 May
Gobabis

 


NAVRAE:
SENTRALE VEILINGS           Herman Lintvelt               081 129 9987
NOORDELIKE VEILINGS     Wilhelm Mosehuus          081 124 5605
SUIDELIKE VEILINGS          Jannie Louw                       081 159 9646

Veilings kan gekanselleer of uitgestel word sonder vooraf kennisgewing


 


NORTHERN SELECT SALE
DONDERDAG, 6 JUNIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

± 40 Wit Brahman bulle
± 4 Simmentaler bulle

± 56 Wit Brahman vroulike diere

Van

Kupferberg Brahmans
Okabra Brahmans
Karla Brahmans
Harrobi Brahmans
Promatria/Buschbrunn Simmentaler
Arla Simmentaler

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2345


BOERBOK EXPO WEEK EN 1STE OOP BOERBOK TELERSVEILING
VRYDAG, 14 JUNIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
10:00

11 – 14 Junie – Junior en Senior kursusse en informasie- en telersdag

± 30 Boerbok ramme
± 80 Boerbok ooie

NAVRAE
Jacky Isaacs
081 616 1790
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2348


JAARLIKSE PRODUKSIEVEIILNG VAN WILLIE EN THEUNS COETZEE
VRYDAG, 14 JUNIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
10:00

± 20 Boerbok-ramme
± 65 Boerbok-ooie

± 20 Van Rooy-ramme
± 20 Van Rooy-ooie

Van

Willie en Theuns Coetzee
Neels Coetzee (Van Rooy)
Gertjan en Deedee Coetzee

NAVRAE
Jacky Isaacs
081 616 1790
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2430


HOCHFELD GESAMENTLIKE PRODUKSIEVEILING
DINSDAG, 18 JUNIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

± 9 Simmentaler bulle
± 18 Wit Brahman bulle

± 15 Registreerde dragtige wit Brahman verse
± 15 Kommersiele dragtige Brahman x Braunvieh verse

Van

Günzel Simmentaler
Outee Simmentaler
Hauk Simmentaler
Wokuma Brahman
Makalani Brahman

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2346


AGRI MEGA DAG WILD VEILING
DONDERDAG, 20 JUNIE 2019
FARM EKUNDI FARM, KALKFELD DISTRIK
12:00

Swartwitpense
3 Koeie
3 Bulle

Bastergemsbokke
2 Verse
1 Bulle

Tsessebe
2 Verse
1 Bulle

Kameelperde
3 Verse
2 Bulle

Volstruise
10 Pare

Waterbokke
10 Koeie
10 Bulle

Gemsbokke
10 Teeltroppe
10 Volwasse Bulle

Koedoes
10 Teeltroppe

Elande
15 Teeltroppe
10 Volwasse Bulle
10 Jong Bulle

Rooi Hartebeeste
8 Teeltroppe
20 Bulle

Blouwildebeeste
12 Teeltroppe
10 Volwasse Bulle

Swartwildebeeste
10 Volwasse Bulle

Springbokke
15 Teeltroppe
10 Ramme

Impalas
15 Teeltroppe
5 Ramme

Bergsebras
10 Teeltroppe

Vlaktesebras
10 Teeltroppe

Blesbokke
10 Ramme

NAVRAE
Martenique
081 802 7672
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2344


WESTELIKE BONSMARA WINTER VEILING
VRYDAG, 21 JUNIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 25 Bonsmara bulle

Van

Hochland Bonsmara (Hans-Peter Deloch)
Terraro Bonsmara (Thomas Horn)
Claratal Bonsmara (Heiko & Eckhart Freyer)
Okamaja Bonsmara (G M Sigwart)
Zunica Bonsmara (Nick & Sunja van Heerden)

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2347


BXB-ELITE VEILING
VRYDAG, 5 JULIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 10 Wit Brahman bulle
± 2 Rooi Brahman bulle
± 1 Brahman vroulike diere
± 5 Braunvieh bulle
± 15 Braunvieh vroulike diere
± 10 BXB vroulike diere

Van

Aurora Braunvieh
Delkoms Braunvieh
Dorka Braunvieh
Kamelberg Brahmane
Marco Brahmane
Moria Brahmane
Vision Farming
Wanetta Brahmane

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
Hendrik Prinsloo
081 292 8814
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2331


TOP 10 BONSMARA VEILING
VRYDAG, 19 JULIE 2019
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

± 30 Bonsmara bulle
Asook kommersiele vroulike diere

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2334
https://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2335


Kontak Anke vir enige navrae by 061- 290 9226