VEILING KALENDER 2018

KOMMERSIëLE VEILINGS (begin gewoonlik om 10:00)

DINSDAG,
11 September 2018
Graal (speenkalwers)

WOENSDAG,
12 September 2018
Aranos
Grootfontein

DONDERDAG,
13 September 2018
Semahaling (groot & kleinvee)
Windhoek

VRYDAG,
14 September 2018
Gobabis
Kamanjab Kalkrand

DINSDAG,
18 September 2018
Kalkrand
Rehoboth (kleinvee)

WOENSDAG,
19 September 2018
Okahandja

DONDERDAG,
20 September 2018
Mariental
Otjiwarongo

VRYDAG,
21 September 2018
Otavi

NAVRAE:
SENTRALE VEILINGS           Herman Lintvelt               081 129 9987
NOORDELIKE VEILINGS     Wilhelm Mosehuus          081 124 5605
SUIDELIKE VEILINGS          Willem Zwiegers               081 0429194

Veilings kan gekanselleer of uitgestel word sonder vooraf kennisgewing


Grootfontein Losgoed Veiling
Vrydag, 21 Septemebr 2018 @ 10h00

Die volgende losgoed sal opgevuil word:

• Sovemat Compactor
• 200L CYL Compressor
• 30KG aambeeld
• Parrafin partwasbak
• 2 CYL petter + 6.5 KVA altenator (genset)
• 2-ton engine lift
• Staal tafel
• Amco-G 4011 GHFB staal draaibank
• Concrete menger
• Wasmasjien twin tub
• Tata 4×4 truck/Lorry

Vir navrae op hierdie veilings kontak:

Henno Badenhorst 081 257 7020
Ferdi Kuhn 081 243 7928

Of besoek ons web tuiste vir besonderhede en fotos.


Grootfontein Losgoed Veiling
Vrydag, 28 Septemebr 2018 @ 10h00
Plaas Eichenbach no 358 Grootfontein

Die volgende losgoed sal opgevuil word:

• Waelger baalmasjien AP41 tou baler
• John deere laaigraaf met exequatur
• Laai graaf vir unimog
• Kunsmistroeier
• Merzedes left hand 8ton tipper
• 5x 500lit diesel tanks
• Groot aanbleed
• 2x 15KVA genset
• Lugkompressor
• Elec Bore
• Drotsky Hammermeul

Vir navrae op hierdie veilings kontak:

Henno Badenhorst 081 257 7020
Ferdi Kuhn 081 243 7928

Of besoek ons web tuiste vir besonderhede en fotos.


KEETMANSHOOP SKOU EN MEATMASTER VEILING
VRYDAG, 14 SEPTEMBER 2018
KEETMANSHOOP SKOUGRONDE – KEETMANSHOOP
10:00

± 60 Meatmaster ramme
± 70 Meatmaster ooie
± 4 Persie ramme
± 6 Persie ooie
± 2 Van Rooy ramme
± 10 Van Rooy oeie
± 3 Damara ramme
± 3 Boerbok ramme
± 10 Boerbok ooie

NAVRAE
George Pearson
081 122 3623
AGRA Keetmanshoop
063 223 321
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2200


ELITE SWAKARA VEILING
WOENSDAG, 26 SEPTEMBER 2018
SCHUTZENHAUS – KEETMANSHOOP
10:00

± 29 Swart registreerde ramme
± 25 Wit registreerde ramme

Van die volgende telers

Karasberge Karakoele
Lovedale Farming cc
P A Karsten
D J Louw
G M van Wyk
J P Blaauw
R H Losper
P H K Maritz
Jan van Zyl
Suiderland Stoetery Bk
Jaydee van Zyl

NAVRAE
George Pearson
081 122 3623
AGRA Keetmanshoop
063 223 321
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1928


APPALOOSA NASIONALE VEILING
DONDERDAG, 4 OKTOBER 2018
“ROLé EQUESTRIAN CENTRE” – BRAKWATER – WINDHOEK
18:00

± 20 Top Appaloosa perde

NAVRAE
Anke Erasmus
081 156 3517
Pieter Hugo
081 127 8522
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=2203


PARESIS BUL EN VROULIKE DIERE VEILING
VRYDAG, 12 OKTOBER 2018
AGRA OTJIWARONGO VEILINGSKRALE
11:00

Afrikaner – Karstveld Farming
Sussex – W Bader
Bonsmara – B Mouton
Braunvieh – Phoenix Farming
Santa Gertrudis – I Wilckens en Seun, A Jooste en A Boehmcker
Brahman – H Kretzschmar, K Guenzel, J Schloeder en H Kebbel
Charolais – W Lottering
Braford – H Kebbel
Limousin – E Lottering
Simmentaler – G Eggert, K Guenzel en U Kaiser
Nguni – K Lepen
Simbra – W Wilckens, H Breedt en E Koehler

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Otjiwarongo
067 303 105
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1914


HOCHFELD GESAMENTLIKE PRODUKSIEVEILING
WOENSDAG, 17 OKTOBER 2018
FARM OKONGEAMA – HOCHFELD DISTRIK
11:00

± 12 Simmentaler bulle (Hauk Simmentaler, Günzel Simmentaler en Outee Simmentaler)
± 28 Wit Brahman bulle (Makalani Brahman en Wokuma Brahman)

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1915


SIM XTRAVAGANZA VEILING
VRYDAG, 19 OKTOBER 2018
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

Simmentaler bulle
Simbra bulle
Simmentaler vroulike diere
Simbra vroulike diere

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1916


NASIONALE BRAHMAN SIMPOSIUM EN VEILING
WOENSDAG, 24 OKTOBER 2018
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
SIMPOSIUM 10:00
VEILING 14:00

Top registreerde en vaderskapbewysde Brahman diere

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1917


KOOS KOTZE SWAKARA PRODUKSIEVEIILNG
WOENSDAG, 24 OKTOBER 2018
SCHUTZENHAUS – KEETMANSHOOP
10:00

± 11 Swart registreerde ramme
± 19 Wit registreerde ramme
± 2 Grys registreerde ramme
± 2 Swart kudde ramme
± 9 Wit kudde ramme
± 1 Grys kudde ram

± 5 Swart registreerde ooie
± 8 Wit registreerde ooie
± 15 Swart kudde ooie
± 34 Wit kudde ooie

NAVRAE
George Pearson
081 122 3623
Fanie Cronje
081 253 3198
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1929


5de NASIONALE BORAN VEILING
DINSDAG, 30 OKTOBER 2018
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
11:00

± 20 SP Boran bulle
± 25 registreerde Boran vroulike diere
Kommersiele verse

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1918


NORTHERN SELECT VEILING
VRYDAG, 2 NOVEMBER 2018
AGRA VEILINGSKRALE – GROOTFONTEIN
11:00

± 10 Rooi/Wit Brahman bulle – Kupferberg Brahmans
± 23 Wit Brahman bulle – Okabra Brahmans
± 3 Simmentaler bulle – Arla Simmentaler
± 2 Brahman bulle – Karla Brahman
± 10 Wit Brahman bulle – Harrobi White Brahmans
± 2 Simmentaler bulle – Promatria/Buschbrunn Simmentaler

± 10 Rooi/Wit Brahman vroulike diere – Kupferberg Brahmans
± 40 Wit Brahman vroulike diere – Okabra Brahmans
Simmentaler vroulike diere – Arla Simmentaler
Brahman vroulike diere – Karla Brahman
± 10 Wit Brahman vroulike diere – Harrobi White Brahmans

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1919


WESTELIKE BONSMARA VEILING
WOENSDAG, 7 NOVEMBER 2018
VEILINGSKRALE – AUB
11:00

± 35 Bonsmara bulle
± 60 Bonsmara verse

Van die volgende telers:

Hochland Bonsmara
Claratal Bonsmara
Ondoka Bonsmara
Terraro Bonsmara
Colorado Bonsmara

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1920


NOORDELIKE BUL- EN RAMVEILING
VRYDAG, 16 NOVEMBER 2018
AGRA VEILINGSKRALE – GROOTFONTEIN
11:00

± 3 Wagner Bonsmara bulle
± 3 Wykman Brahman bulle
± 8 Makalani Brahman bulle
± 6 Lone Star Brahman bulle
± 2 Tamboti Brahman bulle
± 6 Rumba Simbra bulle
± 4 Günzel Simmentaler bulle
± 2 Casjan Brangus bulle
± 2 Golden Sun Limousin bulle

Top Boerbokke van Andre Horn en Ryno & Sharon Mans

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226
http://www.agra.com.na/auctions-livestock/auction-schedules.php?auctionID=1921


Kontak Anke vir enige navrae by 061- 290 9226