VEILING KALENDER 2021

KOMMERSIëLE VEILINGS

(almal begin 10:00, behalwe Otjiwarongo gemengde en Gobabis veiling begin 9:00)

Friday
20 September
Grootfontein
Mariental
Gobabis

  

Stoetveilingsaanbod


SCHUMACHER BONSMARA VEILING (digital en op perseel)
Dinsdag, 21 September 2021
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 25 Bonsmara bulle

± 80 Bonsmara vroulike diere

NAVRAE
Kiep Lepen
081 124 0648
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/41


GOBABIS BEEFMASTER STOETVEILING (digitaal en op perseel)
Woensdag, 29 September 2021
AGRA VEILINGSKRALE – GOBABIS
11:00

± 35 Beefmaster bulle

± 55 Geregistreerde en Kommersiele vroulike diere

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/50


PARESIS BUL EN VROULIKE DIERE STOETVEILING (digitaal en op-perseel)
Frydag, 08 Oktober 2021
AGRA VEILINGSKRALE – Otjiwarongo
10:00

± 88 Bulle

± 125 Verse

 

Simmentaler (Günzel Simmentaler en Eggert Simmentaler)

Braunvieh (Charity Braunvieh)

Charolais (Waldoring Charolais)

Brahman (Makalani Brahman, Lone Star Brahman en Waverley Brahman)

Simbra (Ondeka Simbra, Rubeus Simbra, Danube Simbra en Rumba Simbra)

Santa Gertrudis (Obelix Santa Gertrudis, Moringa Santa Gertrudis en Drukwerk Santa Gertrudis)

Nguni (Zulana Nguni)

Sussex (Dancel Sussex)

Bonsmara (Wagner Bonsmara)

Limousin (Golden Sun Limousin)

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/51


HOCHFELD GESAMENTLIKE PRODUKSIEVEILING
Woensdag, 13 Oktober 2021
FARM OKONGEAMA – HOCHFELD DISTRIK
14:00

± 18 Simmentaler bulle (Günzel -, Rente -, Outee – en Hauk Simmentaler)

± 28 Brahman bulle (Wokuma – en Makalani Brahman)

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/52


 

SIM XTRAVAGANZA VEILING (digitaal en op-perseel)
Donderdag, 14 Oktober 2021
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

Simbra en Simmentaler bulle en vroulike diere

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/53


NASIONALE BRAHMAN VEILING EN SIMPOSIUM (digitaal en op-perseel)
Dinsdag, 19 Oktober 2021
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

Top Brahman bulle

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/54


CONRADIE GENETICS 1STE PRODUKSIEVEILNG (digitaal en op-perseel)
Donderdag, 21 Oktober 2021
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

± 35 Boerbok ramme

± 70 Boerbok ooie

± 10 Kalahari Red ooie

± 25 Meatmaster ramme

± 40 Meatmaster ooie

 

Gasverkopers:

 

Willie Coetzee

Gert van Wyk

Stephan Botes

Jimmy O’Kennedy

Quentin Jenkins

Joché Schoeman

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/55


BORAN NASIONALE VEILING (digitaal en op-perseel)
Dinsdag, 26 Oktober 2021
AGRA / BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

± 30 SP Boran bulle

± 20 Registreerde Boran vroulike diere

± 15 Kommersiele Boran-kruis verse

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/56


NORTHERN SELECT SALE (digitaal en op-perseel)
Vrydag, 05 November2021
AGRA VEILINGSKRALE – GROOTFONTEIN
11:00

±  8 Wit Kupferberg Brahman bulle en 10 vroulike diere
± 25 Wit Okabra Brahman bulle en 30 Brahman vroulkike diere
±  5 Okasim Simmentaler bulle en 3 Simmentaler verse
±  2 Arla Simmentaler bulle
±  5 Karla Brahman bulle
± 10 Harrobi Wit Brahman bulle en 10 vroulike diere
±  5 Promatria/Buschbrunn Simmentaler bulle
±  5 Sidney Martin Wit Brahman bulle

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/57


NOORDELIKE BULVEILING
Vrydag, 19 November2021
AGRA VEILINGSKRALE – GROOTFONTEIN
11:00

± 30 Bulle

Brahman – Lone Star Brahman, Wykman Brahmane, Makalani Brahmane en Rumba Brahmane

Bonsmara – Wagner Bonsmaras

Simbra – Rumba Simbra

Simmentaler – Günzel Simmentaler

Charolais – Waldoring Charolais

Limousin – Golden Sun Limousin

NAVRAE
Paul Klein
081 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226

https://www.agra.com.na/index.php/stud-auctions/auction/59


Kontak Anke vir enige navrae by 061- 290 9226 of 081 – 288 9310