VEILING KALENDER 2021

KOMMERSIëLE VEILINGS

(almal begin 10:00, behalwe Otjiwarongo gemengde en Gobabis veiling begin 9:00)

Dinsdag
07 December
Outjo
Omaruru
Rehoboth

Woensdag
08 December
Grootfontein
Keetmanshoop

Donderdag
09 December
Otavi
Okahandja

Dinsdag
14 December
Okakarara

Woesdag
15 December
Karasburg

Donderdag
16 December
Mariental


Stoetveilingsaanbod


BOERBOK EN KLEINVEE PRODUKSIE VEILING – G VAN WYK EN GASVERKOPERS
Donderdag, 17 Februarie 2022
AGRA BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
17:00

± 35 Boerbok ramme

± 5 Van Rooy ramme

± 25 Meatmaster ramme

± 5 Kalahari Red ramme

± 5 Damara ramme

 

± 60 Boerbok ooie

± 10 Van Rooy ooie

± 35 Meatmaster ooie

± 20 Kalahari Red ooie

 

VERKOPERS

Gert van Wyk

Dirk Louw

Dawie Louw

Quentin Jenkins

Nichlas en Vija Mbingeneeko

Stephan Botes

Jimmy O’Kennedy

NAVRAE
Jaco van Zyl
081 363 8318
AGRA Windhoek
061 290 9226


CENTRAL SELECT SALE
Dinsdag, 22 Februarie 2022
AGRA BANK WINDHOEK RING – WINDHOEK
18:00

± 20 Simbra bulle – Kamab Simbra

± 10 Brahman bulle – Porta Brahman

± 5 Brahman bulle – Silversand Brahman

± 12 Simmentaler bulle – Voigtland Simmentaler

± 4 Brahman bulle – Wanetta Brahmane

± 1 Charolais bul – Silversand Charolais

 

± 20 Kommersiele dragtige vroulike verse – Kamab Simbra

± 2 Registreerde Brahman verse – Wanetta Brahmane

± 10 Kommersiele vroulike diere – Silversand

NAVRAE
Paul Klein
061 128 6731
AGRA Windhoek
061 290 9226


Kontak Anke vir enige navrae by 061- 290 9226 of 081 – 288 9310